Posts Tagged ‘เครื่องพิมพ์วันที่’

เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์วันที่ เครื่องแสดงบนสินค้า

Friday, August 18th, 2017

ประจุบันเทคโนโลยีการทำเครื่องแสดงบนสินค้า ได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตทุกวันเยอะขึ้น เป็นพิเศษ ในสายอุตสาหกรรมการผลิต มีความจำเป็นเหลือประมาณที่จะต้องบังคับข่าวสำคัญไว้บนตัวสินค้า ชนิดของผลิตภัณฑ์เองก็ทำจากอุปกรณ์หลายหลากกลุ่ม พื้นผิวจึงแตกต่างกันไป เช่น ของซื้อของขายจากพลาสติก กระดาษ แก้ว เหล็ก เป็นอาทิ โดยเหตุนั้น การคัดเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือ หรือเครื่องทำเครื่องแสดงต่างๆ จึงต้องเลือกเฟ้นใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของซื้อของขาย ลักษณะงานด้วย และเหตุที่ธุรกิจการค้าของคุณควรจะมีเครื่องทำเครื่องแสดง หรือ เครื่องพิมพ์วันที่ทำ วันหมดอายุ คือ 1.เพิ่มความโดดเด่นให้กับผลิตผล จากชื่อแบรนด์ โลโก้ อื่นๆ 2.ข่าวคราวของซื้อของขายฉบับย่อ ช่วยให้ทราบสายการทำของผลิตภัณฑ์นั้น 3.ผู้ทำสามารถทำตราไว้บนของซื้อของขายเพื่อพิทักษ์การปลอมแปลงได้ 4.ช่วยเพิ่มค่าให้กับผลิตผลได้อีกทาง ด้วยข่าวสำคัญ ต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจคัดเลือกซื้อของซื้อของขายนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต แบบ CIJ และ DOD

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต เครื่องพิมพ์วันหมดอายุ (Coding Machine) เครื่องกลในระบบอุตสาหกรรมการผลิต ที่จัดเป็นเครื่องจักรตัวสำคัญในกระบวนการผลิต ในโรงงานทุกแบบนั้น เป็นเครื่องพิมพ์หมู่อิงค์เจ็ท สามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือแบบ CIJ (continue ink jet printer)  และ DOD (drop on demand )​ การทำงานของเครื่องพิมพ์แบบ CIJ และ DOD นี้ หมึกจะถูกพ่นบนพื้นผิวของสิ่งของที่เคลื่อนที่ผ่านอย่างต่อเนื่อง ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเครื่องพิมพ์วันที่ทำ (Coding Machine) ทั้ง 2 ชนิดนี้ ได้รับสมัยนิยมเป็นอันมากในอุตสาหกรรมการผลิต ที่ต้องการความไว อุตสาหกรรม SME และขนาดกลางขึ้นไป ซึ่งเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตแบบ CIJ คุณลักษณะในการพิมพ์ภาพ ความงดงามจะด้อยกว่าแบบ DOD ประเภทชิ้นงานที่เหมาะกับเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต ชนิดนี้ จึงเป็นงานที่ใช้ตัวอักษรขนาดเล็ก ไม่เน้นรูปภาพนัก เช่น วันที่ ไลน์การผลิต ส่วนเครื่องพิมพ์แบบ DOD จะเหมาะสมกับทั้งวันที่ผลิต งานตัวอักษรขนาดเล็ก-ใหญ่ โลโก้ สัญลักษณ์ บนตัวสินค้า เหตุเพราะเครื่องพิมพ์แบบนี้จะให้ภาพที่เน้นความละเอียดของชิ้นงาน และความคมชัดที่มากกว่าแบบ CIJ  แต่โดยรวมแล้วการคัดเลือกใช้งานเครื่องพิมพ์นั้น ก็แล้วแต่สภาพสินค้า และความประสงค์ของธุรกิจของคุณเองด้วยว่าเครื่องพิมพ์อย่างไหนที่จะเหมาะกับธุรกิจของคุณมากที่สุด  สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์วันที่เพิ่มเติมได้ที่  http://www.harn.co.th/digital-printing-เครื่องพิมพ์วันที่/